Innoveren staat voorop tijdens BÜFA handelaarsdagen.


Van donderdag tot zondag zijn bij BÜFA Reinigungssysteme de internationale handelaarsdagen. BÜFA verkoopt in ruim 70 landen haar producten en heeft eens per 4 jaar een weekend waarbij al deze handelaren uitgenodigd worden.

Omdat BÜFA Reinigungsysteme zelf een complete verbouwing en uitbreiding van laboratorium en opslag heeft ondergaan, wordt het event deze keer georganiseerd in Oldenburg.

Ruim 70 personen zijn aanwezig uit 40 verschillende landen, en er is een een goed programma samengesteld voor de gasten. Zo zal Tobias Bertram van Safechem de laatste stand van zaken ontrent SENSENE vertellen en zal Frank Zierman van Böwe de laatste ontwikkelingen op het gebied van machines presenteren.

Kortom, veel informatie met talrijke innovaties vanuit de gehele wereld!