SCO Diensten “zet puntjes op de i” door uitbreiding doseersystemen.

  • door

SCO Diensten is een bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Via dagbesteding krijgen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking de mogelijkheid om zinvolle dagbesteding uit te oefenen.

Sinds een jaar wast SCO Diensten met volle tevredenheid met de producten van BÜFA-Care.

Volgens Daan Broeder (eigenaar) heeft BÜFA-Care gezorgd voor verbeterde wasprocessen en vermindering van water en energieverbruik, door het programmeren van kortere en op maat gemaakte wasprogramma’s.

Nadat er een tijdje handmatig gedoseerd werd met onze milieuvriendelijke producten is er overgeschakeld naar 1 doseersysteem voor 1 machine.

Omdat de resultaten van deze machine nog beter waren dan handmatige dosering en handmatige dosering voor 8 machines veel tijd vergt en bovendien foutgevoelig is, is er gekozen om alle machines aan te sluiten op 2 centrale doseersystemen. Hierdoor heeft SCO een enorme verbetering gerealiseerd.

Deze doseersystemen kunnen online gemonitord worden en bovendien krijgt SCO diensten zo een goed beeld van het benutten van hun wascapaciteit en de daarbij horende kosten van wasmiddelen.

Het handmatig doseren van wasmiddelen is voor de medewerkers van SCO nu verleden tijd, de wasresultaten zijn vele malen beter en dat geeft de medewerkers een extra positief gevoel.

SCO Diensten biedt meerdere mogelijkheden aan, voor meer info over SCO verwijzen wij u graag naar hun website: https://www.scodiensten.nl/